سيد مهدي رحمتي - سهميه ليگ برتري {دروازبان}شماره پیراهن ۱

آندرانيك تيموريان - سهميه ليگ برتري {هافبك دفاعي}شماره پیراهن ۱۴

جاسم كرار - سهميه ليگ برتري {مهاجم}شماره پیراهن ۱۳

فريدون زندي - سهميه ليگ برتري {هافبك نفوذي} شماره پیراهن ۳۲

خسرو حيدري - سهميه ليگ برتري {دفاع راست}

علي حمودي - سهميه ليگ برتري {دفاع راست}شماره پیراهن ۴۰

ميثم حسيني - سهميه ليگ يك {مدافع}شماره پیراهن۱۶

مهرداد محمد حسيني {سهميه اميد}شماره پیراهن ۲۱

حميد عزيززاده - سهميه ليگ يك {مدافع مياني}شماره پیراهن۴

هادي زرين ساعد {دروازبان}شماره پیراهن ۲۲

وليد علي - سهميه خارجي {هافبك چپ}شماره پیراهن ۱۵

 

پايان كار وبلاگ

با آرزوي قهرماني استقلال

خدا نگهدار

  نوشته شده در  یکشنبه دوم مرداد 1390ساعت 12:19  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 23:40  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 23:16  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 22:1  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 20:30  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 20:15  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 16:1  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 15:45  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 15:37  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 14:58  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 14:43  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 14:1  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 13:36  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 13:26  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 13:17  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 13:17  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 13:2  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 13:2  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 12:57  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 12:39  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 12:33  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 12:8  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 11:42  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 11:41  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 10:39  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 9:46  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 9:0  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 17:49  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 16:5  توسط admin  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 16:4  توسط admin  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM